Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het draaiboek

Dit draaiboek beschrijft wat nodig is om de neonatale hielprikscreening effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering: verloskundigen, (verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, screeners, medisch adviseurs, RIVM-DVP’s, laboratoria, (gespecialiseerde) kinderartsen, klinisch genetici, JGZ-medewerkers en overige geïnteresseerden.

Voor een uniforme uitvoering is het draaiboek als landelijke standaard van groot belang. Het draaiboek is tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken partijen.

Contactinformatie

RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB)
Postbus 1 (postbak 49)
3720 BA Bilthoven
The Netherlands
Tel: +31 30 274 9111
Fax: +31 30 274 2971

Internet: www.rivm.nl
E-mail: pns@rivm.nl

Zoeken:

Service