U bevindt zich op: Home Over NHS Monitoring en evaluatie Indicatoren en bijbehorende waardes

Indicatoren en bijbehorende waardes

Hier vindt u een overzicht van de indicatoren Neonatale hielprikscreening en de bijbehorende waardes.

 

Publiek doel

Indicator

Signaalwaarde

Streefwaarde

Norm

 1

effectiviteit

deelnamegraad

99%

 

 

 2

effectiviteit

detectiecijfer

 

 

 

 3

effectiviteit

het percentage pasgeborenen met een hielprikziekte bij wie de ziekte is opgespoord via de NHS

 

 

 

 4

effectiviteit

sensitiviteit

100% voor alle aandoeningen

 

 

 5

effectiviteit

specificiteit

AGS >99,98%
CH >99,84%
CF >99,99%
SZ >99,99%
PKU >99,99%
MCAD >99,99%
GAL >99,97%
BIO >99,97%
overige MZ >99,99%

 

 

 6

effectiviteit

positief voorspellende waarde

AGS >15%
CH >15%
CF >65%
SZ >90%
PKU >60%
MCAD >70%

 

 

 7

effectiviteit

verwijscijfer

 

 

 

 8

effectiviteit

% kinderen dat onder behandeling is genomen voor Sikkelcelziekte in een academisch ziekenhuis

 

SZ >95%

 

 9

effectiviteit

% kinderen dat in behandeling is genomen na positieve diagnose

 

 

 

 10

vraaggerichtheid

% ouders met behoefte aan extra inhoudelijke informatie n.a.v. de folder of de website

 

 

 

 11

vraaggerichtheid

clientervaringen

 

 

 

 12

vraaggerichtheid

% ouders van kinderen met vermoedelijk dragerschap voor Sikkelceliekte dat aangeeft van de huisarts terugkoppeling te hebben ontvangen over het vermoedelijk dragerschap

 

 

 

 13

veiligheid

uniforme informatie bij uitnodiging

 

 

 

 14

veiligheid

% setjes (hielprikkaarten) waarop de gegevens volledig zijn ingevuld

 

 

 

 15

veiligheid

herhaalde eerste hielprik (% setjes met onvoldoende (kwaliteit) bloed voor de uitvoering van het screenings- programma of als binnen 24 uur voor de hielprik een bloed- of wisseltransfusie heeft plaats gehad)

 

AGS ≤0,5%
CH ≤0,5%
MZ ≤0,5%
SZ ≤0,8%
CF ≤0,5%

 

 16

veiligheid

tweede hielprik AGS en CH (% setjes met een niet-conclusieve uitslag waardoor een tweede hielprik nodig is)

 

AGS ≤0,09%
CH ≤0,5%

 

 17

veiligheid

gemiste patiënten

 

0% voor alle aandoeningen

 

 18

veiligheid

fout negatieven

 

0% voor alle aandoeningen

 

 19

veiligheid

uitslag ontvangen (% ouders dat aangeeft een brief te hebben ontvangen over de afwijkende uitslag)

 

 

 

 20

veiligheid

fout-positieve uitslagen

AGS
min ≥0,009% max <0,03%
CH min ≥0,09% max <0,16%
CF max <0,01%
SZ max<0,01%
PKU
min ≥0,001% max <0,01%
MCAD
min ≥0,001% max <0,01%
GAL min ≥0,02%
max <0,03%
BIO min ≥0,01% max <0,04%
overige MZ max <0,01%

 

 

 21

veiligheid

laboratorium voldoet aan kwaliteitseisen

 

 

het lab scoort niet vaker dan twee keer achter elkaar 'niet in orde' om dezelfde reden en voert minimaal vie keer per jaar een monitor uit

 22

tijdigheid

tijdigheid geboorteaangifte

 

 

 

 23

tijdigheid

tijdigheid eerste hielprik

 

> 99% tussen 72 en 168 uur

 

 24

tijdigheid

tijdigheid herhaalde eerste hielprik

 

 

 

 25

tijdigheid

tijdigheid tweede hielprik

 

 

 

 26

tijdigheid

tijdigheid ontvangst lab

 

 

 

 27

tijdigheid

tijdigheid melding huisarts

 

 

 

 28

tijdigheid

tijdigheid terugkoppeling dragerschap

 

 

 

 29

tijdigheid

verwijstermijn

 

 

verwijstermijnen

 30

tijdigheid

tijdigheid start diagnostiek

 

CF ≥ 90%

AGS ≥ 90%
CH ≥ 90%
MZ ≥ 90%
SCZ ≥ 90%

 31

tijdigheid

ziek of overleden voor behandeling

 

 

 

 32

tijdigheid

tijdigheid behandeling

 

 

 

 33

keuzevrijheid

geïnformeerde keuze deelname

 

 

 

 34

keuzevrijheid

geïnformeerde keuze dragerschap sikkelcelziekte

 

 

 

 35

keuzevrijheid

keuze dragerschapuitslag

 

 

 

 36

keuzevrijheid

bezwaar gebruik restant bloed (% ouders dat bezwaar maakt tegen gebruik restant bloed voor anoniem wetenschappelijk onderzoek)

 

 

 

 37

kosten

kosten per opgespoorde patiënt

 

 

 

 38

kosten

kosten programma

 

 

 

 39

doelmatigheid

kosteneffectiviteit programma

 

 

<20.000 euro per gewonnen levensjaar of QALY wordt gezien als kosteneffectiviteit (RVZ, 2006)

 40

doelmatigheid

hielprik gecombineerd met gehoorscreening

 

 

 

 

Zoeken:

Service