U bevindt zich op: Home Proces Hielprikkaarten Verzoek tot gebruik van restant hielprikmateriaal

Verzoek tot gebruik van restant hielprikmateriaal

Restant hielprikmateriaal wordt bewaard bij het RIVM. Onder bepaalde voorwaarden kan een verzoek tot het gebruik van restant hielprikmateriaal worden gedaan.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Verzoek tot gebruik van restant hielprikmateriaal

Verzoeken tot toegang en het gebruik van restant hielprikmateriaal kunnen worden verdeeld in drie categorieën:
 1. het gebruik van tot het kind herleidbaar hielprikmateriaal van een individueel kind voor nader diagnostisch onderzoek van het betreffende bloed;
 2. het gebruik van tot het kind herleidbaar hielprikmateriaal van een individueel kind voor een wetenschappelijk onderzoeksproject;
 3. het gebruik van anoniem hielprikmateriaal voor een wetenschappelijk onderzoeksproject.

Het kan ook voorkomen dat ouders om verschillende (medische) redenen het restant van het hielprikmateriaal opvragen. Hiervoor kunnen ouders contact opnemen met het RIVM-DVP. Het RIVM-DVP verwijst ouders naar de website van het RIVM waar het toestemmingsformulier is te downloaden. Het formulier dient te worden ondertekend door de gezaghebbende ouders en te worden verstuurd aan het RIVM-DVP kantoor om het restant hielprikmateriaal op te vragen.

naar boven

Categorie 1.

Een verzoek in de categorie 1 zal doorgaans worden gedaan door een behandelend arts. Het laboratorium gaat na of schriftelijke toestemming is verkregen van de ouders/verzorgers van het betreffende kind en regelt vervolgens de uitgifte. Het referentielaboratorium draagt zorg voor registratie van uitgegeven hielprikmateriaal. Voor het opvragen wordt de procedure ‘verzoek nader gebruik hielprikmateriaal ten behoeve van diagnostiek’ gevolgd. De procedure is te vinden op de website ‘nader gebruik hielprikmateriaal’.

naar boven

Categorie 2 en 3.

Bij verzoeken in de categorieën 2 en 3, beoordeelt de Programmacommissie NHS of het onderzoeksvoorstel voldoet aan de hiervoor opgestelde criteria na advisering hierover door de Werkgroep Onderzoek NHS  (WOHNS). Voor het indienen van het onderzoeksvoorstel wordt de procedure ‘verzoek nader gebruik hielprikmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek’ gevolgd. De procedure is te vinden op de website ‘nader gebruik hielprikmateriaal’. Een positief advies van de WONHS en toestemming voor het uitvoeren van het onderzoek door de Programmacommissie zijn vereist voordat hielprikmateriaal wordt verstrekt.

Voor een verzoek in de categorie 2, gaat de WONHS tevens na of er een adequate informed consent procedure is ingericht. Na honorering door de Programmacommissie dient aan ouders/verzorgers van de betreffende kinderen om schriftelijke toestemming te worden gevraagd.

naar boven

Uitgiften van hielprikkaarten

Het RIVM referentielaboratorium houdt een administratie bij van het uitgegeven hielprikmateriaal.
Deze administratie omvat tenminste de volgende gegevens (indien van toepassing op de type aanvraag):
 • verzoek behandelend arts voor aanvraag diagnostiek,
 • aanvraag ouders opvragen restant hielprikmateriaal,
 • bericht van toestemming van de Programmacommissie NHS,
 • toestemmingsverklaring ouders/verzorgers,
 • eventuele correspondentie met het betreffende RIVM-DVP kantoor,
 • setnummer(s),
 • omschrijving van het onderzoek,
 • naam van de onderzoeker,
 • ondertekende algemene voorwaarden nader gebruik hielprikmateriaal.

De bewaartermijn van deze gegevens is tenminste 5 jaar.

 

naar boven

Zoeken:

Service