U bevindt zich op: Home Rol ketenpartners Kinderarts

Kinderarts

U vindt hier informatie over de rol van kinderartsen bij de neonatale hielprikscreening.

Kerntaken (gespecialiseerde) kinderarts

  1. De huisarts op diens verzoek voorzien van informatie over de betreffende ziekte, zodat de huisarts zijn voorlichtersrol bij een afwijkende uitslag kan vervullen.
  2. Opvang van kind en ouders volgens landelijk vastgestelde verwijstermijnen.
  3. Het verrichten van diagnostiek en eventuele behandeling volgens NVK - richtlijnen en protocollen.
  4. Het registreren van de resultaten van de diagnostiek in NEORAH.
  5. Het terugsturen van de antwoordstrook naar het RIVM-DVP ten teken dat het kind gezien is.
  6. Eventueel verwijzing naar een afdeling klinische genetica.

De (gespecialiseerde) kinderarts werkt conform de landelijke kwaliteitseisen.

Zoeken:

Service