U bevindt zich op: Home Rol ketenpartners RIVM-DVP Procesbewaking en rappèlfunctie

Procesbewaking en rappèlfunctie

Het RIVM-DVP bewaakt het proces van de hielprikscreening en zet rappels uit indien nodig.

Ga direct naar:

Controle deelname

  • Het RIVM-DVP controleert dagelijks de deelname door de ontvangen uitslagen in Praeventis te vergelijken met de geboorte-opgaven, en onderneemt zo nodig actie.

Het RIVM-DVP controleert (vanaf dag 18 na de geboorte) of alle kinderen worden bereikt, ook in geval van verhuizing of geboorte in het buitenland.

Bewaken uitvoer bloedonderzoek

  • Is de uitslag van het bloedonderzoek niet tijdig ontvangen, dan rappelleert het RIVM-DVP de JGZ-organisatie. De JGZ-organisatie informeert zonodig bij de ouders of de hielprik is uitgevoerd en geeft zonodig opdracht tot een herhaalde eerste hielprik.

Bewaken van afname herhaalde eerste hielprik of van tweede hielprik

Zoeken:

Service