U bevindt zich op: Home Rol ketenpartners Screener

Screener

U vindt hier informatie over de rol van screeners bij de neonatale hielprikscreening.

Een screener kan zijn een JGZ-medewerker, een verloskundige of een verloskundig actieve huisarts. Ook kan een JGZ-organisatie de hielprikscreening uitbesteden aan een kraamzorgorganisatie.

Kerntaken screener

De hielprik wordt uitgevoerd door een JGZ-medewerker of een verpleegkundige in een ziekenhuis. Een JGZ-organisatie in Zuid Holland of Gelderland kan de hielprik uitbesteed hebben aan verloskundigen. Een enkele JGZ-organisatie heeft de hielprik uitbesteed aan een kraamverzorgende.

De kerntaken van screener zijn:

  1. Het op tijd uitvoeren van de hielprik, volgens de landelijke richtlijn.
  2. Het navragen of de ouders de informatie over de hielprikscreening hebben ontvangen en of ze eventueel nog vragen hebben. Hebben de ouders de folder niet ontvangen, dan overhandigt de screener de algemene folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’ alsnog aan de ouders met een toelichting op de belangrijkste punten uit de folder.
  3. Het nadrukkelijk vragen om toestemming van de ouders voor de uitvoering van de hielprikscreening. Het vragen of ouders bezwaar hebben tegen het bewaren van de hielprikkaartjes voor geanonimiseerd wetenschappelijk onderzoek en het vragen aan de ouders of ze geïnformeerd willen worden over eventueel dragerschap sikkelcelziekte.
  4. Het volledig invullen van de hielprikkaart.
  5. Het uitvoeren van de hielprik, de zo nodig herhaalde eerste hielprik en eventueel de tweede hielprik.
  6. Het tijdig verzenden van de hielprikkaart.

De screener werkt conform de kwaliteitseisen.

De uitvoering van de hielprik vindt bij ongeveer 80% van de pasgeborenen op de thuissituatie plaats. Bij de overige kinderen vindt de hielprik in het ziekenhuis plaats. De uitwerking van de kerntaken is toegespitst in de thuissituatie. De uitwerking van de taken voor screenen in de ziekenhuizen is nog in ontwikkeling.

Zoeken:

Service