Deze checklist bevat de belangrijkste onderdelen van de voorlichting over het onderzoek na een afwijkende uitslag bij de neonatale hielprikscreening. Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel voor het uitslaggesprek.