Deze pagina bevat een overzicht van vastgestelde documenten en voorlichtingsmaterialen. De actuele versie van deze documenten en voorlichtingsmaterialen zijn te vinden op de website voor professionals.

  Voorlichtingsmateriaal en deskundigheidsbevordering

  • Folder ‘Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen
  • Beeldverhaal 'Hielprik bij de baby'
  • Folder 'Verwijzing bij erfelijke bloedmoede'
  • Folder ‘Uw kind is drager van sikkelcel. Wat moet u weten?’
  • ‘Spiekboekje’ Informatie over de ziektes
  • Informatiebladen over de ziektes
  • Informatieblad 'Registratie in NEORAH Neonatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening (Neonatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening )'
  • Checklist voorlichtingsgesprek hielprikscreening voor verloskundig zorgverlener
  • Checklist voorlichtingsgesprek dragerschap sikkelcel voor de huisarts
  • Uitvoering hielprik (deel 1): Instructies voor screeners
  • Uitvoering hielprik (deel 2): Vragen en antwoorden

  Algemene informatie over het programma neonatale hielprikscreening

  • Factsheet neonatale hielprikscreening
  • Stroomschema neonatale hielprikscreening

  ICT, informatievoorziening en kwaliteitsbeleid

  • Gegevensset en indicatorenset ten behoeve van de procesevaluatie, effectevaluatie en lange termijn follow up van het programma neonatale hielprikscreening.
  • ICT advies Hoofdlijnen van een infrastructuur ter ondersteuning van uitvoering, kwaliteitsborging & evaluatie neonatale hielprikscreening.
  • Kaderdocument landelijke database neonatale hielprikscreening.
  • Overzicht afkapgrenzen neonatale hielprikscreening.
  • Interpretatieregels en brieven voor de neonatale hielprikscreening.
  • Protocol 'kind gemist'
  • Draaiboek neonatale hielprikscreening
  • Protocol risicomanagement