U vindt hier informatie over de rol van verloskundig zorgverleners (VKZVerloskundig Zorgverlener Verloskundig Zorgverlener ) bij de neonatale hielprikscreening.

Onder de verloskundig zorgverlener (VKZ) wordt verstaan verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en gynaecologen. 

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden verloskundig zorgverlener

De verloskundig zorgverlener is verantwoordelijk voor:

  • het uitreiken van de folder 'Zwanger!' waarin in beperkte mate informatie over de hielprikscreening wordt gegeven. 
  • het juist en volledig informeren van ouders tijdens het consult bij een zwangerschapsduur van 36 - 42 weken als onderdeel van de informed consent procedure.

Kerntaken

Kerntaken verloskundig zorgverlener

De kerntaak van de verloskundig zorgverlener is:

  • Het voorlichten van de ouders tijdens het eerste consult en het consult bij een zwangerschap van 36-42 weken, in het kader van de informed consent procedure.

Tijdens het eerste consult van de zwangere aan de verloskundig zorgverlener wordt de folder Zwanger! overhandigd waarin ook al enige informatie over de hielprikscreening wordt gegeven. 

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen verloskundig zorgverlener 

De verloskundig zorgverlener werkt conform de kwaliteitseisen:

  • Het tijdens het eerste consult overhandigen van de folder 'Zwanger!' aan de zwangere waarin beperkte informatie over de hielprikscreening wordt gegeven.
  • Het juist en volledig informeren van de ouders tijdens het consult bij een zwangerschapsduur van 36 - 42 weken conform de checklist "Voorlichtingsgesprek verloskundig zorgverleners". Hierbij wordt de folder 'Screeningen bij pasgeborenen' overhandigd. Handelen conform de landelijke standaarden en richtlijnen van de betreffende beroepsorganisatie KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen , NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie , VVAHVereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen , NHGNederlands huisartsengenootschapNederlands huisartsengenootschap. 

Een verloskundig zorgverlener die een hielprik verricht, vervult de rol van screener.

Voorlichting

De verloskundig zorgverlener geeft voorlichting over de hielprikscreening tijdens het eerste consult en tijdens het bevallingsgesprek.

Voorlichting tijdens het eerste consult

  • De verloskundig zorgverlener reikt tijdens het eerste consult de algemene folder ‘Zwanger! Externe link’ uit, waarin beknopte informatie staat over de neonatale hielprikscreening.

De folder is te bestellen via: www.rivm.nl/pns/folders-bestellen (zie onder "Materialen VKZVerloskundig Zorgverlener Verloskundig Zorgverlener "). 

Voorlichting tijdens het consult bij een zwangerschap van 36-42 weken

  • De verloskundig zorgverlener plant het consult bij een zwangerschap van 36-42 weken.
  • De verloskundig zorgverlener licht de zwangere voor over de hielprik in het kader van de informed consent procedure, conform de Checklist voorlichtingsgesprek verloskundig hulpverleners (zie onder "Materialen VKZ")
  • De verloskundig zorgverlener reikt de folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’ Externe link uit.
  • De verloskundig zorgverlener tekent in het eigen dossier aan dat het voorlichtingsgesprek is gevoerd en de folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’ Externe link is overhandigd.

De verloskundig zorgverlener vervult geen rol bij de uitslag en eventuele verwijzing. In voorkomende gevallen kan zij ouders verwijzen naar de huisarts, al dan niet na overleg met de medisch adviseur.

De folder is te bestellen via: www.rivm.nl/pns/folders-bestellen Externe link (zie onder "Materialen VKZ").

Aanvullende informatie voor ouders