Richtlijnen en standaarden

RIVM Website voor professionals 
www.pns.nl/hielprik/professionals

Verloskundig vademecum 2003 
Zie ook http://www.knov.nl/

NHG-standaard Zwangerschap en kraamperiode 
Damen K, Haga P, Meijer S, Mertens VC, Repelaer N, Schep A, Stevens N, Van Asselt KM, Wittenberg J. 2023. 
Zie ook http://www.nhg.org/ 

NVK richtlijn: Leidraad voor de begeleiding van kinderen met sikkelcelziekte en hun ouders. 
Heijboer, H  Afdeling Kinderhematologie Emma Kinderziekenhuis / AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam), Amsterdam, mei 2014. 
Zie ook www.nvk.nl/ (richtlijnen van NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde)-secties)

Praktijkrichtlijn: “Verzending en vervoer van biologische materialen bestemd voor humane of dierlijke diagnostiek” 
opgesteld door VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), EZ Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken), LNV, IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), IVW, TPG Post, NVMM, NVKC, Sanquin, LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum), BVF-Platform en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Zie ook www.nvkc.nl/

Richtlijn voor het autoriseren van laboratoriumuitslagen. 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, 2016. 
Zie ook www.nvkc.nl/

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Cystic Fibrosis 
opgesteld door NVALTNVKNCFS, 2019.

Vastgestelde documenten

Op de website voor professionals staat een overzicht van de vastgestelde documenten en communicatiemiddelen ten behoeve van de neonatale hielprikscreening.

Literatuur

RIVM. Beleidskader Pre- en Neonatale screeningen.
RIVM 2022, briefrapport 2022-0036

Gezondheidsraad. Evaluatie hielprikscreening: beoordelingskader en eerste inventarisatie.
Den Haag: Gezondheidsraad, 2021; publicatienr. 2021/49

Gezondheidsraad. Screenen op niet behandelbare aandoeningen vroeg in het leven.
Den Haag: Gezondheidsraad, 2020; publicatienr. 2020/18

RIVM. Uitvoeringstoets toevoeging Spinale Musculaire Atrofie aan de neonatale hielprikscreening.
RIVM 2020, rapport 2020-0105

Gezondheidsraad. Neonatale screening op spinale spieratrofie.
Den Haag: Gezondheidsraad, 2019; publicatienr. 2019/15

RIVM. Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening.
RIVM 2017, rapport 2017-0041

Gezondheidsraad. Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen. 
Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatie nr. 2015/08

Gezondheidsraad. Neonatale screening op cystic fibrosis. 
Den Haag: Gezondheidsraad, 2010; publicatie nr. 2010/01. ISBN 978-90-5549-788-1 

Gezondheidsraad. Neonatale screening. 
Den Haag: Gezondheidsraad, 2005; publicatie nr. 2005/11. ISBN 90-5549-572-7

Gezondheidsraad. Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte. Genetische screening
Den Haag: Gezondheidsraad, 1994; publicatienr. 1994/22. ISBN 90-5549-057-1

Relevante websites

Neonatale hielprikscreening

Beroepsverenigingen/brancheorganisaties

  • Actiz: www.actiz.nl
  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen: www.knov.nl
  • Nederlands Huisartsen Genootschap: www.nhg.org
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde: www.nvk.nl
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde: www.nvkc.nl
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: www.nvog.nl
  • Vereniging Klinische Genetica Nederland: www.vkgn.org
  • Vereninging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek: www.vkgl.nl
  • Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen: vvah.org

Patiëntenorganisaties

Juridische en financiële kaders

Algemene informatie