U vindt hier informatie over de rol van de huisarts bij de neonatale hielprikscreening.

  Verantwoordelijkheden huisarts

  De huisarts is verantwoordelijk voor:

  • tijdige verwijzing van de pasgeborene bij afwijkende uitslag naar een – door de medisch adviseur genoemde – (gespecialiseerde) kinderarts conform de landelijk vastgestelde verwijstermijnen.
  • begeleiding van het gezin bij een afwijkende hielprikuitslag en dragerschap.
  • eventuele verwijzing van de ouder(s) naar een afdeling klinische genetica.

  Kerntaken huisarts

  1. Met de ouders van het kind een afwijkende uitslag en dragerschap sikkelcelziekte bespreken.
  2. Het verwijzen van de pasgeborene bij een afwijkende uitslag en dragerschap sikkelcelziekte.
  3. De begeleiding van het gezin bij een afwijkende uitslag en dragerschap sikkelcelziekte.

  De huisarts heeft uitsluitend een expliciete rol in de screening bij een afwijkende uitslag.

  Kwaliteitseisen huisarts

  De huisarts werkt conform de volgende kwaliteitseisen:

  • Handelen conform landelijk geldende standaarden en de richtlijnen van het NHGNederlands huisartsengenootschap.
  • Handelen conform de landelijke protocollen hielprikscreening, zoals verwijstermijnen en checklisten.