U vindt hier informatie over de rol van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM  bij de neonatale hielprikscreening.

Het RIVM-CvB is in opdracht van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor:

  • de landelijke regie van het programma neonatale hielprikscreening. Hiertoe behoort ook het jaarlijks monitoren en zo nodig evalueren van het programma. Hiervoor wordt opdracht gegeven aan een externe partij. Tot nu toe werd dit door TNONederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.