U vindt hier informatie over de rol van verloskundig zorgverleners ( VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener)) bij de neonatale hielprikscreening.

Onder de verloskundig zorgverlener (VKZ) wordt verstaan verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en gynaecologen. 

Verantwoordelijkheden

De verloskundig zorgverlener is verantwoordelijk voor:

  • het uitreiken van de folder 'Zwanger!' tijdens het eerste consult, waarin in beperkte mate informatie over de hielprikscreening wordt gegeven;
  • het uitreiken van de folder ‘Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen’ tijdens het consult in het derde trimester van de zwangerschap, waarin uitgebreide informatie over de hielprikscreening wordt gegeven;
  • het juist en volledig informeren van ouders over de hielprikscreening tijdens het consult in het derde trimester van de zwangerschap, als onderdeel van de informed consent procedure. 

Kwaliteitseisen

De verloskundig zorgverlener werkt conform de kwaliteitseisen:

  • Informeren van de ouders conform de checklist Voorlichtingsgesprek verloskundig zorgverleners.
  • Handelen conform de landelijke standaarden en richtlijnen van de betreffende beroepsorganisatie
    KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) VVAH Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen (Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen), NHG Nederlands huisartsengenootschap (Nederlands huisartsengenootschap)

Een verloskundig zorgverlener die de hielprik afneemt, vervult afneemt de rol van screener.

Lees meer over voorlichting door de verloskundig zorgverlener.