U vindt hier informatie over de rol van de Programmacommissie neonatale hielprikscreening (PNHS Programmacommissie neonatale hielprikscreening (Programmacommissie neonatale hielprikscreening)).

De Programmacommissie neonatale hielprikscreening is verantwoordelijk voor gevraagde en ongevraagde advisering over het screeningsprogramma aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM). In de Programmacommissie zijn de ketenpartners van het programma vertegenwoordigd.

Bekijk ook de pagina Organisatie en financiering.