Binnen de neonatale hielprikscreening wordt gescreend op hemoglobinopathieën, dit zijn overervende vormen van bloedarmoede.

Binnen de NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening) neonatale hielprikscreening   wordt gescreend op de volgende hemoglobinopathieën:

α-thalassemie

β-thalassemie major

Sikkelcelziekte