U vindt hier informatie over de rol van de landelijke postbezorger bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden

De landelijke postbezorger is verantwoordelijk voor:

  • tijdige bezorging van hielprikverzendingen aan (screenings)laboratoria;
  • het behandelen van de hielprikverzendingen als medisch urgent.

Kwaliteitseisen

De landelijke postbezorger werkt conform de kwaliteitseis:

  • de landelijke postbezorger handelt conform de UPD (Universele Postdienst);
  • de landelijke postbezorger handelt conform de overeenkomst tussen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Post NL als onderdeel van de raamovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden en PostNL inzake collectie, distributie en bezorging van post met een binnenlandse bestemming; 
  • bij afwijkingen (incidenten en calamiteiten) handelen conform het protocol risicomanagement.