Informatie over het versturen van de hielprikkaarten.

Verantwoordelijkheid screener

  • De screener is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verzenden van de hielprikset naar het laboratorium: dezelfde dag, rekening houdend met buslichting, per antwoordenvelop 'medisch urgent'. 
  • De screener doet zelf de hielprikkaarten op de dag dat de hielprik is uitgevoerd in de brievenbus van PostNL, voordat de buslichting van die dag is gedaan. Locaties van weekendbrievenbussen voor medische post: www.postnl.nl/medisch

De brievenbus is herkenbaar aan het Medisch Post-logo. 

Belangrijke uitzonderingen bij versturen hielprikkaarten

  • In het weekend (ná vrijdag 17.00 uur) moeten de hielprikkaarten in de medische brievenbus van PostNL worden gedeponeerd. Dit kan tot zondag vóór 17.00 uur.
  • Bij zeer warm weer dient de envelop bij voorkeur vlak voor de buslichting in de brievenbus gedaan te worden. Blootstelling aan hoge temperaturen kan het materiaal onbruikbaar maken.
  • Let op: de maand december is een drukke maand voor de postverwerking en bezorging. Hiertoe stelt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met PostNL jaarlijks een schema op voor de maand december die per dag aangeeft waar de hielpriksets gedeponeerd kunnen worden. Dit schema ontvangt u tijdig per e-mail namens het RIVM-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) en is te vinden op www.pns.nl/hielprik/professionals