U vindt hier informatie over de rol van de medisch adviseur ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s)) bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden

De medisch adviseur is verantwoordelijk voor:

 • het geven van de opdracht voor de uitvoering van de hielprik in kader van de Wet BIG Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) (zie ook wet- en regelgeving);
 • interpretatie van de laboratoriumuitslagen, conform de landelijke interpretatieregels en ondersteund door NEONAT en Praeventis, zo snel als mogelijk nadat deze vanuit het screeningslaboratorium zijn ontvangen;
 • ondersteuning bij de verwijzing van kinderen met een afwijkende hielprikuitslag via de huisarts naar een (gespecialiseerd) kinderarts;
 • registratie in NEORAH Neonatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening (Neonatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening) in geval van een afwijkende uitslag of een gemist kind;
 • het geven van voorlichting en advies, het verzorgen van deskundigheidsbevordering;
 • het afhandelen van medisch-inhoudelijke vragen van ouders, burgers, huisartsen, (gespecialiseerde) kinderartsen, JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisaties, ziekenhuizen, screeningslaboratoria, de monitorende partij, DVP en CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM);
 • medisch toezicht door medisch ondersteuning en sturing aan uitvoerende partijen en RIVM-DVP medewerkers;
 • (mede-)coördinerende rol conform protocol ‘mogelijk gemist kind’ wanneer er een melding is van een kind dat mogelijk gemist is met de hielprikscreening;
 • adviseren aan Programmacommissie en RIVM-CvB.

Bekijk ook de pagina's 'Interpretatie testuitslagen en verwijzing' en 'Toezicht, kwaliteit, onderzoek' voor meer informatie.

Kwaliteitseisen

De medisch adviseurs van het RIVM-DVP dienen ten behoeve van hun werkzaamheden in de neonatale hielprikscreening te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen (op basis van RIVM organieke functiebeschrijving van medisch adviseur): 

 • de medisch adviseur handelt conform geldende landelijke standaarden en protocollen. Zie onder andere 'verwijstermijnen', 'afkapgrenzen' en de relevante 'richtlijnen en standaarden';
 • interpretatie van de laboratoriumuitslagen conform de vastgestelde landelijke interpretatieregels;
 • informatieverstrekking aan huisarts ten behoeve van een tijdige verwijzing van een kind met een afwijkende hielprikuitslag en aan ouder vindt plaats binnen landelijk vastgestelde termijnen en met actueel voorlichtingsmateriaal;
 • de medisch adviseur heeft minimaal jaarlijks, of indien daartoe aanleiding is vaker, overleg met de uitvoerende organisaties in zijn of haar regio.

Eisen rond kennis, opleiding en vaardigheden

 • artsdiploma met de specialisatie Sociale Geneeskunde, Maatschappij en Gezondheid
  (profielregister tak JGZ, IZB ) of een vergelijkbare specialisatie;
 • registratie in het KNMG specialistenregister Arts Maatschappij en Gezondheid;
 • ervaring met kwaliteitsbewaking en bevordering;
 • kennis van de organisatie met betrekking tot de regionale, landelijke en internationale uitvoering van hielprikscreening;
 • actuele kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • actuele kennis van het Draaiboek neonatale hielprikscreening.

Eisen rond competenties

 • sterke communicatieve vaardigheden met het oog op voorlichting, deskundigheidsbevordering, beargumenteren, beïnvloeden en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk;
 • vaardigheden in het schrijven van adviezen, protocollen en onderwijsprogramma’s;

Bereikbaarheid medisch adviseurs

De medisch adviseurs zijn op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar via het kantoor van het RIVM-DVP

Voor bereikbaarheid op werkdagen tussen 17.00 en  18.30 uur en tijdens feestdagen is een rooster bekend bij de RIVM-DVP regiokantoren.