U vindt hier informatie over de rol van kinderartsen bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden (gespecialiseerde) kinderarts

De (gespecialiseerde) kinderarts is verantwoordelijk voor:

 • opvang van pasgeborene en ouders in het ziekenhuis, volgens de landelijk vastgestelde verwijstermijnen.
 • diagnostiek en eventuele behandeling van de pasgeborene.
 • tijdige registratie van de diagnostische resultaten in NEORAHNeonatale Registratie Afwijkende Hielpriekscreening .
 • eventuele verwijzing naar een afdeling klinische genetica.

Kerntaken (gespecialiseerde) kinderarts

 1. De huisarts op diens verzoek voorzien van informatie over de betreffende ziekte, zodat de huisarts zijn voorlichtersrol bij een afwijkende uitslag kan vervullen.
 2. Opvang van kind en ouders volgens landelijk vastgestelde verwijstermijnen.
 3. Het verrichten van diagnostiek en eventuele behandeling volgens NVK - richtlijnen en protocollen.
 4. Het registreren van de resultaten van de diagnostiek in NEORAH.
 5. Het terugsturen van de antwoordstrook naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s ten teken dat het kind gezien is. 
 6. Eventueel verwijzing naar een afdeling klinische genetica.

Kwaliteitseisen (gespecialiseerde) kinderarts

De (gespecialiseerde) kinderarts werkt conform de volgende kwaliteitseis: 

 • Handelen conform landelijk geldende standaarden en richtlijnen van de NVKNederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde .