Deze checklist bevat de belangrijkste onderdelen van de voorlichting aan ouders over dragerschap van sikkelcelziekte. Het is belangrijk dat ouders op begrijpelijke wijze worden voorgelicht over wat dragerschap van sikkelcelziekte inhoudt voor hun kind, voor henzelf en voor eventuele volgende kinderen. Deze checklist kan hierbij een hulpmiddel zijn.