Deze checklist bevat de belangrijkste onderdelen van de voorlichting aan ouders over de neonatale hielprikscreening. Het is belangrijk dat ouders volledig volgens deze checklist worden voorgelicht. De ouders dienen op begrijpelijke wijze informatie te krijgen die zij redelijkerwijs nodig hebben voor de keuzes die zij moeten maken rond deze screening.