De verloskundig zorgverlener geeft voorlichting over de hielprikscreening tijdens het eerste consult en tijdens het bevallingsgesprek.

Voorlichting tijdens het eerste consult

  • De verloskundig zorgverlener reikt tijdens het eerste consult de algemene folder ‘Zwanger!’ uit, waarin beknopte informatie staat over de neonatale hielprikscreening.

De folder is te bestellen via de webshop (zie onder "Materialen VKZVerloskundig Zorgverlener "). 

Voorlichting tijdens het consult bij een zwangerschap van 36-42 weken

  • De verloskundig zorgverlener plant het consult bij een zwangerschap van 36-42 weken.
  • De verloskundig zorgverlener licht de zwangere voor over de hielprik in het kader van de informed consent procedure, conform de Checklist voorlichtingsgesprek verloskundig hulpverleners (zie onder "Materialen VKZ")
  • De verloskundig zorgverlener reikt de folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’ uit.
  • De verloskundig zorgverlener tekent in het eigen dossier aan dat het voorlichtingsgesprek is gevoerd en de folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’ is overhandigd.

De verloskundig zorgverlener vervult geen rol bij de uitslag en eventuele verwijzing. In voorkomende gevallen kan zij ouders verwijzen naar de huisarts, al dan niet na overleg met de medisch adviseur.

De folder is te bestellen via de webshop (zie onder "Materialen VKZ").

Aanvullende informatie voor ouders

  • Voor aanvullende informatie voor de ouders verwijst de verloskundig zorgverlener naar de publiekssite: www.pns.nl/hielprik.
  • Daar staan ook anderstalige versies van de folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’.