De verloskundig zorgverlener geeft voorlichting over de hielprikscreening tijdens het eerste consult en tijdens het consult in het derde trimester van de zwangerschap.

Voorlichting tijdens het eerste consult

  • De verloskundig zorgverlener reikt tijdens het eerste consult de algemene folder ‘Zwanger!’ uit, waarin beknopte informatie staat over de neonatale hielprikscreening.

De folder is te bestellen via de webshop (zie onder "Materialen VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener)"). 

Voorlichting tijdens het consult bij een zwangerschap van 36-42 weken

  • De verloskundig zorgverlener plant het consult bij een zwangerschap van 36-42 weken.
  • De verloskundig zorgverlener licht de zwangere voor over de hielprik in het kader van de informed consent procedure, conform de Checklist voorlichtingsgesprek verloskundig zorgverleners (zie onder "Materialen VKZ")
  • De verloskundig zorgverlener reikt de folder ‘Hielprik en gehoortest pasgeborenen’ uit.
  • De verloskundig zorgverlener tekent in het eigen dossier aan dat het voorlichtingsgesprek is gevoerd en de folder ‘Hielprik en gehoortest pasgeborenen’ is overhandigd.

De verloskundig zorgverlener vervult geen rol bij de uitslag van de hielprikscreening en eventuele verwijzing van het kind naar het ziekenhuis. In voorkomende gevallen kan zij ouders verwijzen naar de huisarts, al dan niet na overleg met de medisch adviseur.

De folder is te bestellen via de webshop (zie onder "Materialen VKZ").

Aanvullende informatie voor ouders

  • Voor aanvullende informatie voor de ouders verwijst de verloskundig zorgverlener naar de publiekssite: www.pns.nl/hielprik.
  • Daar staan ook anderstalige versies van de folder ‘Hielprik en gehoortest pasgeborenen’.