Informatie over de opdracht tot en uitvoering van het screeningsonderzoek, het mede bewaken van afwijkende en dubieuze uitslagen en afspraken over bereikbaarheid.

Opdracht tot uitvoering screeningsonderzoek

Voor de uitvoering van het screeningsonderzoek maakt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s afspraken met de screeningslaboratoria, conform de landelijke kwaliteitseisen. De afspraken zijn vastgelegd in een contract.

Het screeningsonderzoek

Registratie 

  • De screener stuurt de hielprikkaart naar het laboratorium.
  • Het laboratorium registreert alle ontvangen kaarten in het soft- wareprogramma NEONAT.
  • Het laboratorium verzendt het bovenste witte velletje met persoonsgegevens naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s .

Bloedonderzoek 

Rapportage van uitslagen

Het laboratorium meldt dagelijks:

  • ‘niet-negatieve’ uitslagen (onvoldoende materiaal, niet-conclusieve en afwijkende uitslagen) direct na het bekend worden telefonisch aan het RIVM-DVP. Daarna worden deze uitslagen nog gefaxt naar het RIVM-DVP.
  • alle screeningsuitslagen digitaal, via een xml-bericht aan het RIVM-DVP.

Tijdens kantooruren belt het laboratorium het RIVM-DVP om de uitslag door te geven. Een afwijkende uitslag wordt buiten kantooruren om altijd telefonisch doorgegeven aan de dienstdoende medisch adviseur. 

Registratie in geval van niet-conclusieve en afwijkende uitslagen

Het laboratorium registreert de persoonsgegevens van alle kinderen

  • bij wie een niet-conclusieve of afwijkende uitslag is gevonden, of
  • voor wie een herhaalde eerste hielprik noodzakelijk was.

Als 10 dagen (behalve voor AGSadrenogenitaal syndroom adrenogenitaal syndroom ) na de eerste uitslag nog geen tweede hielprik is ontvangen, meldt het laboratorium dit aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s .

Bereikbaarheid

Bereikbaarheidsafspraken tussen screeningslaboratoria en RIVM-DVP worden jaarlijks in onderling overleg schriftelijk vastgelegd. Het omvat de dagelijkse bereikbaarheid, waarnemingsregelingen en de bereikbaarheid tijdens feestdagen.

Het document wordt door de medisch adviseurs aan alle betrokkenen verzonden en is beschikbaar via het RIVM-DVP.