Verwijstermijnen voor de verschillende ziektes in het kader van de neonatale hielprikscreening.

Onder verwijstermijn wordt verstaan: de tijd die maximaal mag verstrijken tussen het moment van bekend worden van een hielprikuitslag in een screeningslaboratorium en het moment dat het betreffende kind onder de verantwoordelijkheid van een kinderarts is. Zie het achtergronddocument voor de overwegingen per aandoening.

Voor de verschillende aandoeningen gelden de volgende verwijstermijnen:

Ziekte

Verwijstermijn

AGSadrenogenitaal syndroom  

Zo spoedig mogelijk, uiterlijk om 12.00 uur de volgende dag. 

Na een 1e hielprik kan de uitslag voor AGS zijn: negatief (geen actie), afwijkend (verwijzing) of niet-conclusief. Als de uitslag niet-conclusief is, volgt een 2e hielprik. De uitslag daarvan is negatief (geen actie) of afwijkend (verwijzing) (zie het document ‘afkapgrenzen en beslissingscriteria’).

CHcongenitale hypothyreoïdie  

Dezelfde dag, eventueel na collegiaal overleg uiterlijk om 12.00 uur de volgende dag.

Na een 1e hielprik kan de uitslag voor CH zijn: negatief (geen actie), afwijkend (verwijzing) of niet-conclusief. Als de uitslag niet-conclusief is, volgt een 2e hielprik. De uitslag daarvan is negatief (geen actie) of afwijkend (verwijzing) (zie het document ‘afkapgrenzen en beslissingscriteria’).

CFcystic fibrosis  

Binnen 1 week, afhankelijk van de geplande datum zweettest. 

SCIDSevere combined immunodeficiency

Zo spoedig mogelijk verwijzen op de dag na de hielprikuitslag, tenzij dat een weekend- of feestdag is, dan de eerstvolgende werkdag.

SZSikkelcelziekte 

Binnen 4 weken

Maximaal 4 weken tussen datum bekend worden screeningsuitslag en kind is onder verantwoordelijkheid van een kinderarts-hematoloog

Alfa-thalassemie (HbH-ziekte) 

Binnen 4 weken

Maximaal 4 weken tussen datum bekend worden screeningsuitslag en kind is onder verantwoordelijkheid van een kinderarts-hematoloog

Bèta-thalassemie major 

Binnen 4 weken

Maximaal 4 weken tussen datum bekend worden screeningsuitslag en kind is onder verantwoordelijkheid van een kinderarts-hematoloog

GA-IGlutaaracidurie type I

Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

IVAIsovaleriaan acidurie

Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

MSUDMaple syrup urine disease

Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

TYR-ITyrosinemie type I

Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

BIOBiotinidase deficientie

Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

PKUPhenylketonurie

Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

MCADDMedium-chain acyl CoA dehydrogenase deficiëntie

Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

LCHADDLong-chain hydroxyacylCoA dehydrogenase deficiëntie

Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

VLCADDVery-long-chain acyl CoA dehydrogenase deficiëntie

Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

GALKGalactokinase deficiëntie Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

GALTKlassieke galactosemie

Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

OCTN2Carnitine Transporter  

Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

3MHM (3-MCC3-Methylcrotonyl-CoA-carboxylase deficiëntie ,HMGHMG-CoA-lyase deficiëntie , MCDMultipele CoA carboxylase deficientie

Zo spoedig mogelijk dezelfde dag

CPT1Carnitine palmitoyltransferase deficiëntie type 1 Zo spoedig mogelijk dezelfde dag
PAPropion acidemie Zo spoedig mogelijk dezelfde dag
MMAMethylmalon acidemie Zo spoedig mogelijk dezelfde dag
MPS IMucopolysaccharidose I Zo spoedig mogelijk verwijzen op de dag na de hielprikuitslag, tenzij dat een weekend- of feestdag is, dan de eerstvolgende werkdag.