'Vragen en Antwoorden' bevat veelgestelde vragen die tijdens de uitvoering van de hielprik aan bod kunnen komen. Dit document is in april 2020 herzien. Belangrijkste wijzigingen: 

  • Nieuwe vraag en antwoord toegevoegd: "Krijgen ouders de uitslag van de hielprik te horen?" 
  • Aanpassing in vraag en antwoord: "Op hoeveel ziektes wordt gescreend?"

Zie ook 'Uitvoering deel 1: Instructies voor screeners' met aandachtspunten voor de uitvoerders van de hielprik.

    Op dit moment is bestellen van een papieren exemplaar via de webshop niet mogelijk. Binnenkort wordt de voorraad weer aangevuld met de geactualiseerde versie.