'Vragen en Antwoorden' bevat veelgestelde vragen die tijdens de uitvoering van de hielprik aan bod kunnen komen. Dit document is in april 2020 herzien. Belangrijkste wijzigingen: 

  • Nieuwe vraag en antwoord toegevoegd: "Krijgen ouders de uitslag van de hielprik te horen?" 
  • Aanpassing in vraag en antwoord: "Op hoeveel ziektes wordt gescreend?"

Zie ook 'Uitvoering deel 1: Instructies voor screeners' met aandachtspunten voor de uitvoerders van de hielprik.

    Op papier gedrukte exemplaren zijn bestelbaar via de webshop