‘Instructies voor screeners’ bevat aandachtspunten voor uitvoerenden van de hielprik. De instructies zijn in december 2022 herzien. Wat is de belangrijkste wijziging?

De informed consent-procedure is gewijzigd. Dit betekent dat ouders vanaf 1 januari 2023 de vraag krijgen of zij toestemming geven voor het bewaren en gebruiken van overgebleven hielprikbloed en hielprikgegevens voor wetenschappelijk onderzoek om de hielprikscreening te verbeteren. 

Veelgestelde vragen die tijdens de uitvoering van de hielprik aan bod komen staan vermeld in 'Uitvoering deel 2: Vragen en antwoorden' .