De (gespecialiseerde) kinderarts ondersteunt desgewenst de huisarts met het verschaffen van informatie, zodat de huisarts zijn voorlichtersrol kan vervullen.

Ondersteuning huisarts

Nadat bij een pasgeborene een afwijkende hielprikuitslag is gevonden, wordt het kind verwezen naar een (gespecialiseerde) kinderarts, volgens de landelijke verwijstermijnen.

De (gespecialiseerde) kinderarts ondersteunt desgewenst de huisarts bij de consultatie van het kind nadat bekend is geworden dat er sprake is van een afwijkende hielprikuitslag. Deze ondersteuning kan zich richten op informatie over aard en behandelopties van de betreffende aandoening. Daarnaast kan de (gespecialiseerde) kinderarts informatie geven over wat ouders moeten doen ter voorbereiding van hun komst naar het ziekenhuis. Soms is opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Desgewenst kan de huisarts de (gespecialiseerd) kinderarts erbij bellen terwijl hij/zij bij het gezin is.