De afkapgrenzen en beslissingscriteria voor de uitslagen van de neonatale hielprikscreening screening.

Download hier het meest recente overzicht van de afkapgrenzen en beslissingscriteria van de neonatale hielprikscreening.

Per 18 november 2019 is een nieuwe versie beschikbaar van het overzicht van de actuele afkapgrenzen. Wat is gewijzigd?

  • Opschorten pilotscreening ALDadrenoleukodystrofie.

Per 1 oktober 2019 waren er enkele wijzigingen:

  • Vermelding van de afkapgrenzen voor CPT1Carnitine palmitoyltransferase deficiëntie type 1, PAPropion acidemie en MMAMethylmalon acidemie screening ten behoeve van de invoering per 1 oktober 2019.
  • Opname van de bijlage screening ALDadrenoleukodystrofie ten behoeve van de start pilotscreening per 1 okt 2019.

Zie ook de actuele verwijstermijnen.