De afkapgrenzen en beslissingscriteria voor de uitslagen van de neonatale hielprikscreening.

Per 31 oktober 2023 is een nieuwe versie beschikbaar van het overzicht van de afkapgrenzen en beslissingscriteria van de neonatale hielprikscreening.

Wat is gewijzigd?

  • De afkapgrens voor HbH-ziekte is aangepast, als gevolg van de ingebruikname van andere apparatuur voor de HbP Sikkelcelziekte (Sikkelcelziekte)-screening.

Zie ook de actuele verwijstermijnen.