De afkapgrenzen en beslissingscriteria voor de uitslagen van de neonatale hielprikscreening.

Vanaf 1 november 2023 geldt een nieuwe versie van het overzicht van de afkapgrenzen en beslissingscriteria van de neonatale hielprikscreening (versie 30).
Dit afkapgrenzendocument is ook beschikbaar als pdf, zie de link in de rechterkolom.

Wat is gewijzigd?

  • De afkapgrens voor HbH-ziekte is aangepast, als gevolg van de ingebruikname van andere apparatuur voor de HbP Sikkelcelziekte (Sikkelcelziekte)-screening.

Zie ook de actuele verwijstermijnen.