Klassieke galactosemie (GALT-deficiëntie) en galactokinase deficiëntie (GALK-deficiëntie) zijn stoornissen in het galactose metabolisme. Sinds 1 januari 2007 wordt met de hielprik gescreend op GALT-deficiëntie. Sinds 1 oktober 2020 wordt met de hielprik ook gescreend op GALK-deficiëntie, een andere vorm van galactosemie.

  • GALT: klassieke galactosemie
  • GALK: galactokinase deficiëntie