Hier vindt u informatie over de uitvoering van de hielprik. De uitvoering van de hielprik kent voor de screener verschillende onderdelen.

Tijdigheid

Pasgeborene

Informed consent

Voorlichtingsgesprek ouders

Registratie bij uitvoering hielprik

Invullen hielprikkaart

Registratie bij weigering

Invullen hielprikkaart bij weigering

Verrichten van de hielprik

Uitvoer hielprik

Versturen hielprikkaarten

Versturen hielprikkaart

Herhaalde eerste hielprik

Laboratorium controleert kwaliteit bloedvlekken

Tweede hielprik

Ponsapparaat laboratorium

Bijzondere situaties

Prematuur kind in couveuse

Bloed(wissel)transfusie

Bloedtransfusie