U vindt hier informatie over de rol van kinderartsen bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden

De (gespecialiseerde) kinderarts is verantwoordelijk voor:

  • ondersteuning van de huisarts door hen desgewenst te voorzien van informatie over de betreffende ziekte, zodat de huisarts zijn voorlichtersrol naar ouders bij een afwijkende hielprikuitslag kan vervullen;
  • opvang van pasgeborene en ouders in het ziekenhuis;
  • het terugsturen van de antwoordstrook naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s ten teken dat het kind gezien is;
  • diagnostiek en eventuele behandeling van de pasgeborene;
  • tijdige registratie van de diagnostische resultaten in NEORAHNeonatale Registratie Afwijkende Hielpriekscreening ;
  • eventuele verwijzing naar een afdeling klinische genetica.

Kwaliteitseisen

De (gespecialiseerde) kinderarts werkt conform de volgende kwaliteitseis: 
•    Handelen conform de landelijk vastgestelde verwijstermijnen.
•    Handelen conform landelijk geldende standaarden en richtlijnen van de NVKNederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.