U vindt hier informatie over de rol van kinderartsen bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden

De (gespecialiseerde) kinderarts is verantwoordelijk voor:

  • ondersteuning van de huisarts door hen desgewenst te voorzien van informatie over de betreffende ziekte, zodat de huisarts zijn voorlichtersrol naar ouders bij een afwijkende hielprikuitslag kan vervullen;
  • opvang van pasgeborene en ouders in het ziekenhuis;
  • het terugsturen van de antwoordstrook naar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s ) ten teken dat het kind gezien is;
  • diagnostiek en eventuele behandeling van de pasgeborene;
  • tijdige registratie van de diagnostische resultaten in NEORAH;
  • eventuele verwijzing naar een afdeling klinische genetica.
  • indien de kinderarts een aandoening diagnosticeert bij een kind waarop via de NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening ) gescreend wordt, maar die niet via de hielprikscreening aan het licht is gekomen: conform protocol ‘mogelijk gemist kind’ neemt de kinderarts  anoniem (of als al toestemming van ouders is verkregen: niet-anoniem) contact op met de medisch adviseur van het RIVM DVP regiokantoor. De gemist kind procedure wordt gestart.

Kwaliteitseisen

De (gespecialiseerde) kinderarts werkt conform de volgende kwaliteitseis: 
•    Handelen conform de landelijk vastgestelde verwijstermijnen.
•    Handelen conform landelijk geldende standaarden en richtlijnen van de NVKNederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.