U vindt hier informatie over de rol van de ouder(s) bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden

De ouder(s) is (zijn) verantwoordelijk voor:

  • het doen van een tijdige geboorteaangifte, uiterlijk binnen drie dagen na de geboorte;
  • het al dan niet geven van toestemming voor de uitvoering van de hielprik;
  • het al dan niet geven van toestemming voor het bewaren en gebruiken van overgebleven hielprikbloed en hielprikgegevens voor wetenschappelijk onderzoek;
  • het al dan niet geven van toestemming voor het ontvangen van de uitslag dragerschap sikkelcelziekte, als uit het hielprikonderzoek blijkt dat hier sprake van is;
  • het bewaren van het hielprikkaartnummer/setnummer (te vinden op de hielprikenvelop) voor ten minste 1 jaar.

Informatie voor ouders over de hielprikscreening is te vinden op www.pns.nl/hielprik