U vindt hier informatie over de rol van het ziekenhuis bij de neonatale hielprikscreening.

De uitvoering van de hielprik vindt bij ongeveer 20 procent van de pasgeborenen plaats in het ziekenhuis. Een ziekenhuismedewerker die een hielprik verricht, vervult de rol van screener.

Voor de uitvoering van de hielprik wordt gelinkt naar de informatie onder 'Screener'. Zie ook onder "Uitvoering van de hielprik".

Verantwoordelijkheden

Als het kind ten tijde van de uitvoering van de hielprik in het ziekenhuis ligt, wordt de hielprik daar uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de behandelaar.
Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor:

  • (voldoende) kwaliteit van de hielprikverrichtingen door de screeners conform de landelijke kwaliteitseisen.
  • (voldoende) gekwalificeerde screeners conform de landelijke kwaliteitseisen.
  • het voeren van een deugdelijke administratie (waaronder een eenduidige registratie van welk kind door wie wanneer is geprikt en met welk hielpriksetnummer).

Kwaliteitseisen

Ziekenhuizen werken conform de volgende kwaliteitseisen: 

  • Verrichten van de uitvoering van de screening conform de genoemde kwaliteitseisen voor de screener en zonodig afgestemd op het logisitieke proces in het ziekenhuis. 
  • Kwaliteitseisen voor de uitvoering van de hielprik gericht op het logistieke proces in de ziekenhuizen zijn in ontwikkeling.
  • Bij afwijkingen (incidenten en calamiteiten) handelen conform het protocol risicomanagement.