Informatie over de informed-consent procedure bij de uitvoering van de hielprik.

Informed consent-procedure

Het informed consent (geïnformeerde toestemming) van de ouders heeft betrekking op:

  1. deelnemen aan de hielprikscreening;
  2. bij aanwezigheid van dragerschap sikkelcelziekte: het ontvangen van informatie daarover (ja/nee);
  3. het vijf jaar lang bewaren van overgebleven hielprikbloed en hielprikgegevens voor wetenschappelijk onderzoek om de hielprikscreening te verbeteren (ja/nee).

Toelichting

  • De screener vraagt of de ouder wil deelnamen aan de hielprikscreening. 
  • De screener vraagt de ouder daartoe of deze de informatie over de hielprikscreening heeft ontvangen en gelezen. Conform de Instructies voor screeners (Uitvoering hielprik deel 1).
  • Als de ouder aangeeft de informatie niet te hebben ontvangen, reikt de screener de folder  'Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen' uit en licht de belangrijkste punten toe. Als de ouders vragen heeft, dan verwijst de screener de ouder naar DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s )/medisch adviseur.
  • De screener vult in aanwezigheid van de ouder de hielprikkaart in. 
  • Als de screener zich overtuigd heeft van het informed consent van de ouder wat betreft de deelname aan de hielprikscreening, kan de screener de hielprik uitvoeren.

Indien de ouder toestemming geeft voor het uitvoeren van de hielprik, dan gaat de ouder akkoord met deelname van het kind aan het hele screeningspakket, inclusief registratie in Praeventis.

Lees verder onder Registratie bij uitvoering hielprik en Uitvoeren van de hielprik.

Indien de ouder geen toestemming geeft voor deelname aan de hielprikscreening, dan wordt de hielprikkaart toch zo volledig mogelijk ingevuld en naar het screeningslaboratorium gestuurd. Lees verder onder Registratie bij weigering