In een aantal situaties moet de eerste hielprik worden herhaald.

Uitvoering herhaalde eerste hielprik (HEHHerhaalde Eerste Hielprik )

De hielprik moet worden herhaald in geval van ‘onvoldoende vulling’, te vroege afname (te jong kind, te klein interval tussen bloedtransfusie en hielprik), onbetrouwbaar materiaal (bijvoorbeeld waterbijmenging, gebruik handcrème, gebruik van bloeddoorstroming bevorderende gel of crème), of een bloedtransfusie met erytrocyten. In die situaties kan het laboratoriumonderzoek niet (volledig) worden uitgevoerd.

De screener herhaalt de hielprik met spoed binnen één werkdag, direct nadat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s het verzoek heeft gedaan. De screener vermeldt op de hielprikkaart de reden voor de HEHHerhaalde Eerste Hielprik en verwijst naar de eerdere setcode en/of labnummer.
Zie ook de notitie afkapgrenzen en beslissingscriteria neonatale screening

Bij bloed(wissel)transfusie

Bij de planning van de herhaalde eerste hielprik moet rekening worden gehouden met de termijnen van de bloed(wissel)transfusie. Zie voor meer informatie onder bloed(wissel)transfusie.