U vindt hier informatie over de rol van de medisch adviseur (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s ) bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden

De medisch adviseur is verantwoordelijk voor:

 • het geven van de opdracht voor de uitvoering van de hielprik in kader van de Wet BIG Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (zie ook wet- en regelgeving);
 • interpretatie van de laboratoriumuitslagen, conform de landelijke interpretatieregels en ondersteund door NEONAT en Praeventis, zo snel als mogelijk nadat deze vanuit het screeningslaboratorium zijn ontvangen;
 • ondersteuning bij de verwijzing van kinderen met een afwijkende hielprikuitslag via de huisarts naar een (gespecialiseerd) kinderarts;
 • registratie in NEORAH Neonatale Registratie Afwijkende Hielpriekscreening in geval van een afwijkende uitslag;
 • het geven van voorlichting en advies, het verzorgen van deskundigheidsbevordering;
 • het afhandelen van medisch-inhoudelijke vragen van ouders, burgers, huisartsen, (gespecialiseerde) kinderartsen, JGZ Jeugdgezondheidszorg -organisaties, ziekenhuizen, screeningslaboratoria, de monitorende partij, DVP en CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM ;
 • medisch toezicht door medisch ondersteuning en sturing aan uitvoerende partijen en RIVM-DVP medewerkers;
 • (mede-)coördinerende rol conform protocol ‘mogelijk gemist kind’ wanneer er een melding is van een kind dat mogelijk gemist is met de hielprikscreening;
 • adviseren aan Programmacommissie en RIVM-CvB.

Bekijk ook de pagina's 'Interpretatie testuitslagen en verwijzing' en 'Toezicht, kwaliteit, onderzoek' voor meer informatie.

Kwaliteitseisen

De medisch adviseurs van het RIVM-DVP dienen ten behoeve van hun werkzaamheden in de neonatale hielprikscreening te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen (op basis van RIVM organieke functiebeschrijving van medisch adviseur): 

 • De medisch adviseur handelt conform geldende landelijke standaarden en protocollen. Zie onder andere 'verwijstermijnen', 'afkapgrenzen' en de relevante 'richtlijnen en standaarden'.
 • Interpretatie van de laboratoriumuitslagen conform de vastgestelde landelijke interpretatieregels.
 • Informatieverstrekking aan huisarts ten behoeve van een tijdige verwijzing van een kind met een afwijkende hielprikuitslag en ouder vindt plaats binnen landelijk vastgestelde termijnen en met actueel voorlichtingsmateriaal.
 • De medisch adviseur heeft minimaal jaarlijks, of indien daartoe aanleiding is vaker, overleg met de uitvoerende organisaties in zijn of haar regio.

Eisen rond kennis, opleiding en vaardigheden

 • Artsdiploma met de specialisatie Sociale Geneeskunde, Maatschappij en Gezondheid (profielregister tak JGZ, IZB ) of een vergelijkbare specialisatie,
 • Registratie in het KNMG specialistenregister Arts Maatschappij en Gezondheid;
 • Ervaring met kwaliteitsbewaking en bevordering.
 • Kennis van de organisatorische regionale, landelijke en internationale uitvoering van hielprikscreening.
 • Actuele kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Actuele kennis van het Draaiboek neonatale hielprikscreening.

Eisen rond competenties

 • Sterke communicatieve vaardigheden met het oog op beargumenteren, beïnvloeden en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk.
 • Vaardigheden in het schrijven van adviezen, protocollen en onderwijsprogramma’s.

Bereikbaarheid medisch adviseurs

De medisch adviseurs zijn op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar via het kantoor van het RIVM-DVP

Voor bereikbaarheid op werkdagen tussen 17.00 en  18.30 uur en tijdens feestdagen is een rooster bekend bij de screeningslaboratoria en de RIVM-DVP’s.