Overzicht van de verschillende ziektes waarop in de loop der jaren gescreend wordt in de neonatale hielprikscreening.

1 september 1974

Start screening op:

 • phenylketonurie

1 januari 1981

Start screening op:

 • congenitale hypothyreoïdie

1 januari 2002

Start screening op:

 • adrenogenitaal syndroom

1 januari 2007

Start screening op:

 • sikkelcelziekte
 • biotinidase deficiëntie
 • galactosemie
 • glutaaracidurie type 1
 • HMGHMG-CoA-lyase deficiëntie -CoA-lyase deficiëntie
 • homocystinurie
 • isovaleriaan-acidurie
 • long-chain hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiëntie
 • maple syrup urine disease
 • medium-chain acyl CoA dehydrogenase deficiëntie
 • 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiëntie
 • multiple CoA carboxylase deficiëntie
 • tyrosinemie type 1
 • very long-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie

1 oktober 2010

"On hold" zetten van screening op:

 • homocystinurie

1 mei 2011

Start screening op:

 • cystic fibrosis

1 april 2016

Beëindigen van screening op:

 • homocystinurie

Start hielprikscreening op Bonaire, St. Eustatius en Saba.

1 januari 2017

 • Start screening op alfa-thalassemie (HbH ziekte) en bèta-thalassemie (major). Dit waren eerst nevenbevindigen van de screening op sikkelcelziekte.