Overzicht van de verschillende aandoeningen waarop in de loop der jaren gescreend wordt in de neonatale hielprikscreening.

1 september 1974

Start screening op:

 • phenylketonurie

1 januari 1981

Start screening op:

 • congenitale hypothyreoïdie

1 januari 2002

Start screening op:

 • adrenogenitaal syndroom

1 januari 2007

Start screening op:

 • sikkelcelziekte
 • biotinidase deficiëntie
 • klassieke galactosemie
 • glutaaracidurie type 1
 • HMG HMG-CoA-lyase deficiëntie (HMG-CoA-lyase deficiëntie)-CoA-lyase deficiëntie
 • homocystinurie
 • isovaleriaan-acidurie
 • long-chain hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiëntie
 • maple syrup urine disease
 • medium-chain acyl CoA dehydrogenase deficiëntie
 • 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiëntie
 • multiple CoA carboxylase deficiëntie
 • tyrosinemie type 1
 • very long-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie

1 oktober 2010

"On hold" zetten van screening op:

 • homocystinurie

1 mei 2011

Start screening op:

 • cystic fibrosis

1 april 2016

Beëindigen van screening op:

 • homocystinurie

Start hielprikscreening op Bonaire, St. Eustatius en Saba.

1 januari 2017

Start screening op:

 • alfa-thalassemie (HbH ziekte)
 • bèta-thalassemie (major).

Dit waren eerst nevenbevindigen van de screening op sikkelcelziekte. 

1 oktober 2019

Start screening op:

 • propion acidemie ( PA Propion acidemie (Propion acidemie))
 • methylmalon acidemie ( MMA Methylmalon acidemie (Methylmalon acidemie))
 • carnitine palmitoyltransferase deficiëntie type 1 ( CPT1 Carnitine palmitoyltransferase deficiëntie type 1 (Carnitine palmitoyltransferase deficiëntie type 1))

1 oktober 2020

Start screening op:

 • Galactokinase deficiëntie (GALK)

1 januari 2021

Start screening op:

 • Severe combined immunodeficiency ( SCID Severe combined immunodeficiency (Severe combined immunodeficiency))

1 maart 2021

Start screening op:

 • Mucopolysaccharidose type 1 ( MPS I Mucopolysaccharidose I (Mucopolysaccharidose I))

1 juni 2022

Start screening op:

 • Spinale musculaire atrofie ( SMA spinale musculaire atrofie (spinale musculaire atrofie))

1 oktober 2023

Start screening op:

 • Adrenoleukodystrofie ( ALD adrenoleukodystrofie (adrenoleukodystrofie))