U vindt hier informatie over de rol van een afdeling klinische genetica bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden

De afdeling klinische genetica is verantwoordelijk voor:

Kwaliteitseisen

Een afdeling klinische genetica werkt conform de volgende kwaliteitseisen:

  • handelen conform landelijke geldende standaarden en richtlijnen van de VKGN Vereniging Klinische Genetica Nederland (Vereniging Klinische Genetica Nederland);
  • bij afwijkingen (incidenten en calamiteiten) handelen conform het protocol risicomanagement.