Dit digitale draaiboek beschrijft wat nodig is om de neonatale hielprikscreening effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen.

Het draaiboek is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering: verloskundig zorgverleners, huisartsen, screeners, medisch adviseurs, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s regiokantoren, laboratoria, (gespecialiseerde) kinderartsen, klinisch genetici, JGZ Jeugdgezondheidszorg -medewerkers en overige geïnteresseerden.

Voor een uniforme uitvoering is het draaiboek als landelijke standaard van groot belang. Het draaiboek is tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken partijen. Lees meer over het draaiboek.

Revisiehistorie*

Datum

Samenvatting wijzigingen

1 maart 2021

Aanpassingen ten behoeve van de invoering screening op MPS I Mucopolysaccharidose I per 1 maart 2021:

•    nieuwe versie afkapgrenzendocument
•    toevoeging verwijstermijn MPS I
•    verwijzing naar informatieblad SCID Severe combined immunodeficiency vanuit het tabblad ziektes
•    aanpassing historie

1 jan 2021

Aanpassingen ten behoeve van de invoering screening op SCID per 1 januari 2021:
•    nieuwe versie afkapgrenzendocument
•    toevoeging verwijstermijn SCID
•    verwijzing naar informatieblad SCID vanuit het tabblad ziektes
•    aanpassing historie

1 okt 2020 Aanpassingen ten behoeve van de invoering screening op GALKGalactokinase deficiëntie per 1 oktober 2020:
•    nieuwe versie afkapgrenzendocument;
•    toevoeging verwijstermijn GALK;
•    verwijzing naar informatieblad GALK vanuit het tabblad ziektes;
•    aanpassing historie.
sep 2020

Aangepaste informatie op de pagina 'verrichten van de hielprik' en in de nieuwe versie 'instructie voor screeners' (september 2020), met betrekking tot:

  • dragen van 'poedervrije' handschoenen;
  • opwarmen van het voetje;
  • filtreerpapier; 
  • instructie voor het opnieuw prikken bij te weinig bloed.
aug 2020 Onder 'Rol ketenpartners' is een overzicht te vinden van alle stakeholders van het hielprikprogramma. Op de pagina's per ketenpartner werden verantwoordelijkheden, kerntaken en kwaliteitseisen genoemd. De indeling was niet optimaal en er zat veel overlap tussen teksten. De indeling is verbeterd en de teksten zijn aangescherpt. 
1 juni 2020 Publicatie nieuwe versie afkapgrenzendocument.
1 mei 2020 Publicatie nieuwe versie afkapgrenzendocument.
april 2020
feb 2020

Publicatie nieuwe versie afkapgrenzendocument.

Per 6 februari is de nieuwe publiekswebsite www.pns.nl/hielprik en website voor professionals www.pns.nl/hielprik/professionals live. Alle informatie die de ketenpartners nodig hebben voor hun rol in de hielprikscreening is te vinden op de website van het draaiboek, www.draaiboekhielprikscreening.rivm.nl. Overige informatie voor professionals, zoals informatie over de uitbreiding, staat op de vernieuwde website.

Nieuwe inlogpagina voor de E-learning voor hielprikscreeners: bijscholing.

dec 2019 Informatie over de opslag/vernietiging van hielprikkaarten en het gebruik van restant hielprikbloed samengevoegd op de pagina 'hielprikkaarten'.
Nieuwe pagina aangemaakt met de landelijke afspraken over 'tijdigheid'.
Versturen hielprikkaarten: toegevoegd dat screeners over de postverwerking in de decembermaand door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s tijdig per e-mail worden geïnformeerd.
Nadelen neonatale hielprikscreening aangepast.
Publicatie protocol risicomanagement.
1 oktober 2019

Aanpassingen ten behoeve van de invoering screening op CPT1Carnitine palmitoyltransferase deficiëntie type 1, PAPropion acidemie  en MMAMethylmalon acidemie per 1 oktober 2019:

  • nieuwe versie afkapgrenzendocument
  • toevoeging verwijstermijnen CPT1 Carnitine palmitoyltransferase deficiëntie type 1 , PA Propion acidemie en MMA Methylmalon acidemie
  • verwijzing naar informatiebladen CPT1, PA en MMA vanuit het tabblad ziektes
  • aanpassing historie
juni 2019

Informatie over registratie in NEORAH Neonatale Registratie Afwijkende Hielpriekscreening aangepast.
Overzicht vastgestelde documenten en relevante websites toegevoegd aan website draaiboek.
Zichtbaarheid knoppenmenu verbeterd.

11 okt 2018 Vernieuwing website draaiboek. De nieuwe website is responsive en heeft een verbeterde navigatie. Het betreft alleen visuele wijzigingen. Inhoudelijk is het draaiboek op dit moment niet gewijzigd.

1 juli 2018 

Actualisatie, revisie kwaliteitseisen screener en ´het gebruik van restantbloed´. 
Rappèltermijn verkort. 
Nieuwe hielpriklancet. 
Informatie over registratie in NEORAH aangepast. 
Wijziging RIVM-IDS naar RIVM-GZB Centrum Gezondheidsbescherming van het RIVM . Wijziging telefoonnummer referentielaboratorium. 

1 nov 2017  Actualisatie Draaiboek, revisie hoofdstuk 16 en bijlage H (het gebruik van restantbloed). 
1 jan 2017  Actualisatie, aanpassingen vanwege screening op alfa- en bèta-thalassemie, toevoegen informatie over nadelen van de screening, revisie informatie over informed consent, vooropleidingseisen screeners toegevoegd, revisie informatie over registratie en gebruik van gegevens, invoegen hoofdstuk het gebruik van restantbloed, revisie kwaliteitseisen screeningslaboratoria, revisie verwijstermijnen, nieuwe bijlage met overzicht van indicatoren en bijbehorende waardes. 
1 juni 2016 Actualisatie vanwege stopzetten screening op homocystinurie en stopzetten toolkit CF cystic fibrosis cystic fibrosis
Toevoeging historie van de hielprikscreening.
1 mrt 2015 Informatie over financiering neonatale hielprikscreening aangepast (per 1 januari 2015 uit de begroting van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). 
Tekstuele wijzigingen om digitale draaiboek en de pdf op elkaar te laten aansluiten.
1 juli 2014 Toevoeging hoofdstuk ‘Rol van het referentielaboratorium’. 
Toevoeging streefcijfers en indicatoren onder ‘Registratie, monitoring en evaluatie’. 
Toevoeging ‘De uitslag’. 
Toevoeging E-learning module. 
Aanpassing afkapgrenzen galactosemie. 
Adreswijziging RIVM-DVP. Per 1 juni 2014 zijn er 3 RIVM-DVP’s in plaats van 5.
1 jan 2014 Toevoeging richtlijn voor prematuren. 
Aanpassing bloed(wissel)transfusiebeleid. 
Toevoeging richtlijn voor het verzenden van hielprikkaarten in het weekend via PostNL. 
Naamwijziging RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-RCP/IOD naar RIVM-DVP
1 juni 2013 Actualisatie en aanscherping van o.a. de ziektebeelden, afkapgrenzen, verantwoordelijkheden, rollen en taken ketenpartners en privacyregels. 
1 jan 2012 De afkapgrens van C5DC is gewijzigd
1 mei 2011 Toevoeging informatie over de aansluiting op de zorg. 
Toevoeging van cystic fibrosis aan het programma. 
1 mrt 2010 Aanscherping van de verantwoordelijkheden, rollen en taken van de ketenpartners.
1 dec 2007 Vastgestelde versie

*Een gedetailleerd overzicht van wijzigingen kunt u opvragen via pns@rivm.nl