Dit digitale draaiboek beschrijft wat nodig is om de neonatale hielprikscreening effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen.

Het draaiboek is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering: verloskundigen, (verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, screeners, medisch adviseurs, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s regiokantoren, laboratoria, (gespecialiseerde) kinderartsen, klinisch genetici, JGZJeugdgezondheidszorg -medewerkers en overige geïnteresseerden.

Voor een uniforme uitvoering is het draaiboek als landelijke standaard van groot belang. Het draaiboek is tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken partijen. Lees meer over het draaiboek.

Revisiehistorie*

Datum

Samenvatting wijzigingen

juni 2019

Informatie over registratie in NEORAHNeonatale Registratie Afwijkende Hielpriekscreening aangepast.
Overzicht vastgestelde documenten en relevante websites toegevoegd aan website draaiboek.
Zichtbaarheid knoppenmenu verbeterd.

11 okt 2018 Vernieuwing website draaiboek. De nieuwe website is responsive en heeft een verbeterde navigatie. Het betreft alleen visuele wijzigingen. Inhoudelijk is het draaiboek op dit moment niet gewijzigd.

1 juli 2018 

Actualisatie, revisie kwaliteitseisen screener en ´het gebruik van restantbloed´. 
Rappèltermijn verkort. 
Nieuwe hielpriklancet. 
Informatie over registratie in NEORAH aangepast. 
Wijziging RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-IDS naar RIVM-GZBCentrum Gezondheidsbescherming van het RIVM . Wijziging telefoonnummer referentielaboratorium. 

1 nov 2017  Actualisatie Draaiboek, revisie hoofdstuk 16 en bijlage H (het gebruik van restantbloed). 
1 jan 2017  Actualisatie, aanpassingen vanwege screening op alfa- en bèta-thalassemie, toevoegen informatie over nadelen van de screening, revisie informatie over informed consent, vooropleidingseisen screeners toegevoegd, revisie informatie over registratie en gebruik van gegevens, invoegen hoofdstuk het gebruik van restantbloed, revisie kwaliteitseisen screeningslaboratoria, revisie verwijstermijnen, nieuwe bijlage met overzicht van indicatoren en bijbehorende waardes. 
1 juni 2016 Actualisatie vanwege stopzetten screening op homocystinurie en stopzetten toolkit CFcystic fibrosis cystic fibrosis
Toevoeging historie van de hielprikscreening.
1 mrt 2015 Informatie over financiering neonatale hielprikscreening aangepast (per 1 januari 2015 uit de begroting van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en SportMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). 
Tekstuele wijzigingen om digitale draaiboek en de pdf op elkaar te laten aansluiten.
1 juli 2014 Toevoeging hoofdstuk ‘Rol van het referentielaboratorium’. 
Toevoeging streefcijfers en indicatoren onder ‘Registratie, monitoring en evaluatie’. 
Toevoeging ‘De uitslag’. 
Toevoeging E-learning module. 
Aanpassing afkapgrenzen galactosemie. 
Adreswijziging RIVM-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s . Per 1 juni 2014 zijn er 3 RIVM-DVP’s in plaats van 5.
1 jan 2014 Toevoeging richtlijn voor prematuren. 
Aanpassing bloed(wissel)transfusiebeleid. 
Toevoeging richtlijn voor het verzenden van hielprikkaarten in het weekend via PostNL. 
Naamwijziging RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-RCP/IOD naar RIVM-DVP
1 juni 2013 Actualisatie en aanscherping van o.a. de ziektebeelden, afkapgrenzen, verantwoordelijkheden, rollen en taken ketenpartners en privacyregels. 
1 jan 2012 De afkapgrens van C5DC is gewijzigd
1 mei 2011 Toevoeging informatie over de aansluiting op de zorg. 
Toevoeging van cystic fibrosis aan het programma. 
1 mrt 2010 Aanscherping van de verantwoordelijkheden, rollen en taken van de ketenpartners.
1 dec 2007 Vastgestelde versie

*Een gedetailleerd overzicht van wijzigingen kunt u opvragen via pns@rivm.nl