De uitvoering van de neonatale hielprikscreening veronderstelt een samenwerking in de keten. In de keten zijn alle schakels even belangrijk. Voor een succesvolle uitvoering van het screeningsprogramma zijn de schakels - de ouder(s), betrokken beroepsgroepen en organisaties - wederzijds afhankelijk van elkaar.

Ketenpartners met verantwoordelijkheid in de uitvoering van het primaire proces

Ouder(s)

Ouders met pasgeborene

Verloskundig zorgverlener

Verloskundige overhandigt voorlichtingsfolder aan ouder

Gemeente

Geboorteaangifte door vader bij het gemeentehuis

Screener

Screener in gescprek met gezin

Landelijke  postbezorger

Postbezorger

Screeningslaboratorium

Analyse screeningslaboratorium

Referentielaboratorium

Opslag hielprikmateriaal referentielaboratorium

Medisch adviseur

Medisch adviseur

Huisarts

Huisarts in gesprek met ouders aan tafel

RIVM-DVP

RIVM-DVP

JGZ-organisatie

Administratie JGZ-organisatie

Ziekenhuis

Ziekenhuis ingang kindergeneeskunde

(Gespecialiseerde) kinderarts

Ouders overleggen met de kinderarts in het ziekenhuis

Afdeling klinische genetica

Ouders bij ingang klinische genetica

Ketenpartner verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de uitvoering

RIVM-DVP

Ketenpartners verantwoordelijk voor de landelijke regie

RIVM-CvB

Programmacommissie neonatale hielprikscreening