U vindt hier informatie over de rol van gemeente bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden

De gemeente (afdeling Burgerzaken) is verantwoordelijk voor:

  • het uitreiken van de folder: ‘Screeningen bij pasgeborenen’ aan de ouder, op het moment van de geboorteaangifte;
  • het tonen van een link naar de folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’, daar waar de geboorteaangifte digitaal verloopt;
  • het zo spoedig mogelijk digitaal doorsturen van de afgesproken BRP Basis Registratie Personen -gegevens aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s , na de geboorteaangifte.

Kwaliteitseisen

De gemeente werkt conform de kwaliteitseis:

  • Het doorsturen van BRP-gegevens conform het daartoe genomen autorisatiebesluit door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.