U vindt hier informatie over de rol van de gemeente bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden

De gemeente (afdeling Burgerzaken) is verantwoordelijk voor:

  • het uitreiken van de folder ‘Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen’ aan de ouder, op het moment van de geboorteaangifte. Gemeenten kunnen deze folder kosteloos bestellen in de Webshop pre- en neonatale screeningen;
  • het tonen of versturen van een weblink naar de folder ‘Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen’ in pdf, daar waar de geboorteaangifte digitaal verloopt. Deze weblink is: www.pns.nl/geboorte;
  • het zo spoedig mogelijk digitaal doorsturen van de afgesproken BRP Basis Registratie Personen (Basis Registratie Personen)-gegevens aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s), na de geboorteaangifte.

Kwaliteitseisen

De gemeente werkt conform de kwaliteitseis:

  • Het doorsturen van BRP-gegevens conform het daartoe genomen autorisatiebesluit door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.