U vindt hier informatie over de rol van de gemeente bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden

De gemeente (afdeling Burgerzaken) is verantwoordelijk voor:

  • het uitreiken van de folder ‘Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen’ aan de ouder, op het moment van de geboorteaangifte;
  • het tonen van een link naar de folder ‘Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen’, daar waar de geboorteaangifte digitaal verloopt;
  • het zo spoedig mogelijk digitaal doorsturen van de afgesproken BRP Basis Registratie Personen (Basis Registratie Personen )-gegevens aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s ), na de geboorteaangifte.

Kwaliteitseisen

De gemeente werkt conform de kwaliteitseis:

  • Het doorsturen van BRP-gegevens conform het daartoe genomen autorisatiebesluit door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.