Wat is spinale musculaire atrofie?

Spinale musculaire atrofie ( SMA spinale musculaire atrofie (spinale musculaire atrofie)) is een ernstige autosomaal recessieve spierziekte, die kan leiden tot verlamming en overlijden. De oorzaak is een verandering in het survival motor neuron 1 (SMN1)-gen. Hierdoor wordt er door het SMN1 gen geen functioneel SMN-eiwit aangemaakt. Hierdoor gaat de functie van motorneuronen verloren en volgt steeds meer verlies van spierkracht. Doordat het SMN1-gen niet functioneert, zijn patiënten voor de aanmaak van SMN-eiwit afhankelijk van het bijna identieke SMN2-gen. Dit gen produceert ook SMN-eiwit, maar de productie ervan is niet efficiënt waardoor er slechts een kleine hoeveelheid eiwit wordt gemaakt. Over het algemeen geldt dat hoe meer kopieën van het SMN2-gen (varieert van nul tot vier, zeldzaam meer dan vier) een SMA-patiënt heeft, hoe meer SMN-eiwit er wordt aangemaakt en hoe milder de aandoening.

Er zijn de afgelopen jaren meerdere behandelingen voor de aandoening beschikbaar gekomen.

Wat is de doelziekte?

Alle gevallen van SMA veroorzaakt door veranderingen in het SMN1-gen die leiden tot functieverlies en daarmee tot een tekort aan full-length en functionerend SMN-eiwit, in een context van 4 of minder kopieën van het SMN2-gen.

Opmerking: De gebruikte screeningstest kan alleen homozygote deleties van exon 7 van het SMN1-gen opsporen. Dit is de oorzaak van SMA bij naar verwachting minimaal 99 procent van de patiënten in Nederland. Bij de huidige screening op SMA wordt hierdoor maximaal 1 procent van de SMA-patiënten niet opgespoord. Dit zijn SMA-patiënten met een heterozygote deletie van exon 7 van het SMN1-gen op één allel gecombineerd met een puntmutatie in het andere allel.