U vindt hier informatie over de rol van de huisarts bij de neonatale hielprikscreening.

  Verantwoordelijkheden huisarts

  De huisarts heeft uitsluitend een expliciete rol in de screening bij een afwijkende uitslag.
  De huisarts is verantwoordelijk voor:

  • het informeren van de ouder(s)/verzorger(s) over de een afwijkende hielprikuitslag en het zo nodig klinisch beoordelen van een pasgeborene.
  • tijdige verwijzing van de pasgeborene bij een afwijkende hielprikuitslag naar een – door de medisch adviseur genoemde – (gespecialiseerde) kinderarts conform de landelijk vastgestelde verwijstermijnen.
  • begeleiding van het gezin bij een afwijkende hielprikuitslag en dragerschap sikkelcelziekte.
  • eventuele verwijzing van de ouder(s) naar een afdeling klinische genetica.

  Bekijk de pagina 'consultatie en verwijzing' voor meer informatie over de rol van de huisarts als een afwijkende uitslag is gevonden. 

  Kwaliteitseisen

  De huisarts werkt conform de volgende kwaliteitseisen: