Stoornissen in het aminozuurmetabolisme zijn stofwisselingsziekten. Binnen de neonatale hielprikscreening wordt gescreend op verschillende stoornissen in het aminozuurmetabolisme.

Binnen de NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening ) wordt gescreend op de volgende stoornissen in het aminozuurmetabolisme:

  • 3-Methylcrotonyl-CoA-carboxylase deficiëntie (3-MCC 3-Methylcrotonyl-CoA-carboxylase deficiëntie (3-Methylcrotonyl-CoA-carboxylase deficiëntie ))
  • Glutaaracidurie type I (GA-I Glutaaracidurie type I (Glutaaracidurie type I ))
  • Isovaleriaan acidurie (IVA Isovaleriaan acidurie (Isovaleriaan acidurie ))
  • Maple syrup urine disease (MSUD Maple syrup urine disease (Maple syrup urine disease ))
  • Methylmalon acidemie (MMA Methylmalon acidemie (Methylmalon acidemie ))
  • Phenylketonurie (PKU Phenylketonurie (Phenylketonurie ))
  • Propion acidemie (PA Propion acidemie (Propion acidemie ))
  • Tyrosinemie type I (TYR-I Tyrosinemie type I (Tyrosinemie type I ))