Deze checklist bevat de belangrijkste onderdelen van de voorlichting aan (aanstaande) ouders over de neonatale hielprikscreening. Ouders hebben de informatie onder andere nodig voor de informed consent-procedure.