Op de hielprikkaart wordt het bloed van de pasgeborene opgevangen voor het onderzoek. Op het gegevensdeel van de kaart worden de gegevens van het kind en over de zwangerschap geregistreerd. Ook wordt op het gegevensdeel geregistreerd of ouders het willen weten als hun kind drager blijkt te zijn van sikkelcelziekte, en of zij toestemming geven voor het bewaren en gebruiken van hielprikgegevens en overgebleven bloed voor wetenschappelijk onderzoek om de hielprikscreening te verbeteren.

Dit document (versie 2023) laat de actuele versie van de hielprikkaart zien, en wat er gewijzigd is ten opzichte van de vorige versie.