De hielprikkaart speelt een belangrijke rol bij de hielprik. Op de kaart wordt het bloed verzameld voor het onderzoek. Ook worden de gegevens van het kind op de kaart geregistreerd en kunnen ouders op de kaart laten aantekenen dat zij bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over dragerschap sikkelcelziekte of het beschikbaar stellen van het restant hielprikbloed voor wetenschappelijk onderzoek.

Dit document laat zien wat de laatste versie van de hielprikkaart is en wat er gewijzigd is ten opzichte van de vorige versie.