Verklaring in-huis ontwikkelde in-vitrodiagnostiek ingevuld door het Klinisch chemisch hematologisch laboratorium & Trombosedienst van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg