Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM biedt verschillende activiteiten aan om betrokken beroepsgroepen in de hielprikscreening te informeren en bij te scholen. Hier vindt u informatie over het aanbod.

E-learning voor hielprikscreeners

De e-learning is ontwikkeld voor screeners die de hielprik uitvoeren in het kader van de neonatale hielprikscreening. De e-learning is zowel gericht op screeners die de hielprik thuis uitvoeren, als op zorgprofessionals (m.n. verpleegkundigen en laboranten) die de hielprik in het ziekenhuis uitvoeren.

Na het volgen van de e-learning heeft u kennis van de achtergronden en de juiste uitvoering van de hielprikscreening. Het hele traject van de hielprikscreening komt aan bod, zoals het geven van voorlichting aan de ouders, geboorteaangifte, opdracht voor hielprikscreening, het verkrijgen van toestemming van de ouders, uitvoering van de hielprik, invullen van de hielprikkaart, mogelijke uitslagen en het vervolgtraject bij afwijkende uitslagen.

Inhoud van de e-learning

De e-learning bestaat uit vijf hoofdstukken en een afsluitende toets.

  • Hoofdstuk 1 is een introductie op het aanbod van de hielprikscreening, de rol van de screener, haar werkzaamheden en verantwoordelijkheden in de hielprikscreening (ongeveer 10 minuten).
  • Hoofdstuk 2 geeft zicht op het traject voorafgaand aan het moment waarop de screener verschijnt (ongeveer 6 minuten).
  • Hoofdstuk 3 gaat in op het geven van voorlichting door de screener (ongeveer 10 minuten).
  • Hoofdstuk 4 bespreekt de juiste uitvoering van de hielprik (ongeveer 15 minuten).
  • Hoofdstuk 5 behandelt wat er gebeurt met de hielprikkaart in het laboratorium, welke uitslagen er mogelijk zijn en hoe een eventueel vervolgtraject er uitziet (ongeveer 10 minuten).

Benodigde tijd

Het doorlopen van de e-learning kost ongeveer 1,5 uur. U hoeft de cursus niet in een keer af te ronden, dit kan in meerdere sessies.

Certificaat

U kunt de e-learning afsluiten met een toets. De toets bestaat uit 21 vragen. Als u 70% van de 21 meerkeuzevragen correct beantwoordt, krijgt u een certificaat gemaild. Indien uw werkgever daar om vraagt, moet u dit certificaat zelf opsturen naar uw werkgever. U krijgt het certificaat opgestuurd, zodra u het venster van de e-learning hebt gesloten.

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen. Zie het overzicht hieronder. Indien van toepassing schrijft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het accreditatiepunt bij in uw persoonlijk dossier.

 

Beroepsvereniging

Punten

Geaccrediteerd tot

Opmerkingen

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

2

24/07/2020

Geef BIG-nummer door bij registratie!

KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (verloskundigen)

1,5

30/09/2022

Geef BIG-nummer door bij registratie!

NVML (biomedisch laboratoriummedewerkers)

2

 

 

Inloggen e-learning

Om de e-learning te kunnen volgen moet u zich registreren. Na registratie ontvangt u per ommegaande een mail met uw inloggegevens. Met deze gegevens kunt u gedurende twee weken inloggen. U kunt tussentijds uitloggen en later weer verder gaan waar u was gebleven. Na twee weken vervallen uw inloggegevens en zult u opnieuw moeten registreren. U moet dan opnieuw beginnen met de e-learning.

Privacy statement

Wanneer u deelneemt aan de e-learning worden uw persoonsgegevens (accountgegevens) en het eindresultaat van de toetsing geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om een certificaat te kunnen uitgeven als u geslaagd bent voor de toets en, indien van toepassing, het bijschrijven van accreditatiepunten in GAIA (PE-online).

De beheerder van de e-learning (The Courseware Company, Utrecht) heeft toegang tot uw gegevens ten behoeve van het accountbeheer en het oplossen van eventuele technische problemen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) draagt verantwoordelijkheid voor de omgang met de geregistreerde gegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de registratie. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden gegeven. Deze gegevens zullen voor een periode van 1,5 jaar worden bewaard.

Deelname aan deze e-learning houdt in dat u akkoord gaat met bovenstaande verwerking van uw gegevens.

Anoniem de e-learning volgen

Wilt u geen certificaat? U kunt de e-learning ook anoniem volgen. U kunt dan een niet-bestaande naam opgeven. U dient wel een geldig e-mailadres op te geven, omdat wij uw inloggegevens naar u mailen.

Naar inlogpagina van e-learning