Wat is congenitale hypothyreoïdie?

Congenitale hypothyreoïdie (CH congenitale hypothyreoïdie (congenitale hypothyreoïdie)) is een groep van aandoeningen die gemeenschappelijk hebben dat de schildklier onvoldoende schildklierhormoon (ofwel thyroxine T4) maakt. Gebrek aan T4 op jonge leeftijd heeft een negatieve invloed op de hersenontwikkeling met risico op blijvende verstandelijke en motorische beperkingen. Wordt CH binnen enkele weken onderkend en adequaat behandeld, dan blijven klachten en groeiproblemen achterwege. Kinderen groeien dan op met normale intellectuele en motorische vermogens, of hooguit met geringe beperkingen ervan, afhankelijk van de ernst van de aandoening.