'Instructies voor screeners' bevat aandachtspunten voor de uitvoerders van de hielprik. De instructie in april 2020 herzien. Wat is gewijzigd?

  • Informatie over de hielprikuitslag: ouders krijgen binnen vijf weken bericht over de hielprikuitslag, ook als de uitslag goed is.
  • Afbeeldingen van de uitvoer van de hielprik. 

Zie ook 'Uitvoering deel 2: Vragen en antwoorden' voor de veelgestelde vragen die tijdens de uitvoering van de hielprik aan bod komen.

Op papier gedrukte exemplaren zijn bestelbaar via de webshop